UA-168229012-1Hakkımızda


Kürasyonlar

bomontiada ALT
Walk Around the Corner 
Pop Around the Corner
29’59’’
Görünür Görünmezler
Hisler ve Hafızalar: Bomonti
Corner Pro

Festival

2018
2016
2015

Üretimler

Yapım
Uluslararası Dolaşım

İşbirlikleri

Kültür için Alan Buluşmaları
Amarre
İşbirlikleri İnşa Etmek
Koreografik Mentörlük Programı 

Basın

İletişim


Newsletter


︎ ︎ ︎TR / ENG

®️A Corner in the World, 2020
about about

KÜLTÜR BULUŞMALARI


2021
Kültür Buluşmaları 2021:
Kültür Alanında Etki Kavramı Üzerine
27-28 Kasım 2021


Kültür için Alan programı kapsamında A Corner in the World tarafından Beykoz Kundura’nın yeni sahnesi Kundura Sahne ev sahipliğinde ve Kültür için Alan YouTube kanalından canlı yayınla gerçekleştirildi.

Bu yıl 4.sü gerçekleştirdiğimiz Kültür Buluşmaları, Kültür için Alan proje ortaklarının, program kapsamında yıl boyunca yürüttüğü çalışmaları görünür kılarken kültür pratiklerine dair güncel konuları sanatçılar, akademisyenler, araştırmacılar, kültür yöneticileri ve halkın katılımıyla tartıştıkları 3 günlük bir buluşma olarak tasarlandı.

Pandemi ve ardından gelen sosyal, ekonomik ve politik krizler, var olan kültür pratiklerini yeniden gözden geçirmek için eşsiz bir fırsat sunarken, kültür ve sanat aktörleri de kültürel etkinliklerin bireylerin ve toplulukların  hayatlarına nasıl etki ettiğini, bu etkiyi nasıl ve neden sürdürülebilir hale getirmek gerektiğini yeniden ele alıyorlar.

Türkiye'nin son dönemdeki kültürel dinamikleri, büyük ölçüde çeşitli kaynaklardan sağlanan proje bazlı hibe ve fonlarla destekleniyor. Bu görece dinamizm içinde kültür ve sanat savunucuları, aktörleri ve araştırmacıları, sanatın toplum hayatındaki temel konumunu koruyabilmek ve topluma faydasını görünür kılabilmek için nasıl yeniden organize olması gerektiği üzerine kafa yoruyorlar. Bugün, kültür ve sanatın gerçek değerini topluma tutarlı bir şekilde açıklamak kolay değil zira bu etkiler oldukça karmaşık ve geniş kapsamlı. Yine de bir taşın suda küçük halkalar oluşturması gibi, her kültür sanat projesinin de bir etki alanı var. Bu halkalar kıyıya doğru ilerleyip geri gelirken birbirleriyle kesiştiğinde zayıflar. Ancak, halkalar birbirine uyum sağlayabilirse, enerjileri de birbirlerine eklenip çoğalabilir. Aynı şekilde, kültür ve sanatın farklı alanlarındaki ve kurumlarındaki aktörlerin bakış açılarını ortak ve işbirlikçi bir geleceğe uyarlama becerileri de toplam eylem ve etki alanlarını artırabilir. Kültür Buluşmaları’nın bu yılki odak noktası, bunun nasıl mümkün olduğu sorusu.

Bir Türkiye-Avrupa projesi olan Kültür için Alan, 2017 yılından bu yana kültür ve sanat alanında perspektifleriyle değişim yaratan yeni aktörleri destekliyor ve Türkiye çapında kültür pratikleri ve politikaları üzerine bir  tartışma platformu sunuyor. Proje, görsel sanatlar ve gösteri sanatları alanlarındaki kültürel projelerin gerçekleştirilmesi için alan ve kaynak sağlamanın yanı sıra İzmir, Gaziantep, Diyarbakır ve çevrelerindeki illerden yerel kültür kurumları ve profesyonellerine yönelik tartışma, eğitim ve gelişim olanakları sunuyor. Goethe Enstitüsü, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu, Hollanda Büyükelçiliği ve Fransız Kültür Merkezi Türkiye tarafından başlatılan Kültür için Alan,  Anadolu Kültür ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ortaklığıyla yürütülüyor.

Tüm oturumlar Kültür için Alan YouTube kanalından canlı yayında izlenebilir.


2019
Kültür Buluşmaları
Gelecek Şimdi: Türkiye’de Kültür Pratiklerinin İnşası ve Yeniden İnşası

7-8 Aralık 2019
ARTER Sevgi Gönül Aditoryumu
Kültür için Alan programı kapsamında A Corner in the World tarafından ARTER evsahipliğinde gerçekleştirildi.
Program içeriğine ulaşmak için tıklayınız. 


Türkiye’deki kültür ve sanat yöneticileri, pek çok aktör tarafından belirlenen bir alanda faaliyet gösteriyorlar. Merkezi kamusal kültür kurumlarından, özel şirketlerce fonlanan kurumların ve bağımsız sanatçı inisiyatiflerinin öncü olduğu yerel eylemlere ve yabancı kurumlara kadar ülkenin kültürel manzarası son derece çeşitli aktörü barındırıyor. Bu bağlamda, kültürel politikaların inşası farklı şekillerde gerçekleşiyor ve yerelden ulusala her coğrafyada kurulan farklı ilişkiler çerçevesinde değişkenlik gösteriyor. Türkiye’de kültür pratikleri nasıl ve kimler tarafından inşa edilmekte ve uygulanmaktadır? Farklı aktörler arasındaki ilişkiler bunu nasıl şekillendirir? Kimi zaman işbirliği halinde, kimi zamansa bireysel çabalarla gerçekleşen bu eylemler, nasıl sonuçlar doğuruyor?

Gelecek Şimdi: Türkiye’de Kültür Pratiklerinin İnşası ve Yeniden İnşası, bu soruların Türkiye’nin önde gelen ve son yıllarda görünür olan kültür yöneticilerinin birlikte tartışacakları bir buluşma. Kültür için Alan kapsamında İzmir, Diyarbakır, Gaziantep ve diğer şehirlerde gerçekleştirilen örnek projelerden ilham alarak, kültür yöneticilerinin perspektifleri ve deneyimleri üzerinden kentsel dönüşüm, kentsel miras ve kültür-sanata erişim gibi güncel sorunları yerel ve küresel bağlamda ele alacağız.

Yaratıcı buluşma metotları, zihin açıcı tartışmalar, örnek teşkil eden sanatsal çalışmaların paylaşımı, sohbetler ve çalışma oturumlarından oluşan program, farklı aktörlerin bilgi ve deneyimlerini özgürce paylaşacakları bir alan yaratmayı amaçlıyor.


KÜLTÜR BULUŞMALARI 2018


Yaratıcı Buluşma Alanları: Mekanları Yeniden Düşünmek
17 - 18 Aralık  2018
bomontiada

Kültür için Alan programı kapsamında A Corner in the World tarafından bomontiada evsahipliğinde gerçekleştirildi.


Program içeriğine ulaşmak için tıklayınız.


Mekanları Yeniden Düşünmek, Gaziantep, İzmir ve Diyarbakır’daki çeşitli girişim ve projelere verdiği destekle Türkiye çapında kültürel faaliyetlere ayrılmış mekanların yaygınlaşmasını destekleyen bir programdır. Desteklenen festival, atölye, sergi, film, performans, eğitim, söyleşi vb. projelerinin çeşitliliği insanları sanat ve kültür bağlamında bir araya getiren sivil toplumun dinamizmini ortaya koymakta ve bunlara dahil olan topluluklar arasında kıymetli etkileşimler yaratmaktadır.

İçinde bulunduğumuz sosyal ve siyasi dönüşümler bağlamında sanat ve kültür inisiyatifleri, açtıkları işbirliği, deneyim, yenilikçi araştırma ve yaratıcılık fırsatları nedeniyle, çok önemli bir yer tutuyor. Bu da anlamlı toplumsal kaynaşmanın geliştirilmesine, daha iyi bir anlayışa ve daha geniş kapsayıcılık için yeni yolların yaratılmasına katkıda bulunur.

Bu bağlamda Mekanları Yeniden Düşünmek, mekan kavramının kendisini inceleyen bir buluşma: Daha fazla kapsayıcılık, çeşitlilik ve yaratıcılık için ne tür mekanlara ihtiyacımız var? Değişimi yaratanlar ve dönüşümün aktörleri kimlerdir? Kendi topluluklarımızı bunlara nasıl dahil edebiliriz? Çeşitli aktörler ve projeler arasında esin ve yaratıcılığı teşvik etmek için iletişim ve alışverişi nasıl destekleyebiliriz?

Bu bağlamda Mekanları Yeniden Düşünmek, küresel ölçekte kültür alanları İçin zor bir dönemde fırsatlar yaratacak, ortak alanlar açacak ve bir aitlik duygusu sunacak uygulamalara ve modellere bakma fırsatı sunuyor.

Bu bakış açısıyla konferans 2017 ve 2018 Kültür için Alan programının son toplantısına oyunbaz, ilgi çekici ve yapıcı bir yaklaşım sunuyor. Yaratıcı toplantı ve düşündürücü panel ve tartışmalardan oluşan program aktörlerin bilgi ve deneyim alışverişi yapmaları için açık bir alan sağlamayı ve Kültür için Alan programına İstanbul ve başka yerlerde daha fazla görünürlük kazandırmayı amaçlıyor.
KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMİ


Kültür ve Sanat Projelerine Çerçeve Oluşturmak
12 - 13 Eylül  2019
Gaziantep
 
A Corner in the World, Kültür için Alan Programı’nın daveti ile Gaziantep’te iki günlük bir buluşma gerçekleştirdi.  Programın ilk günü farklı aktörlerin katılımı ile herkese açık konuşmalar ve film gösteriminden oluştu. İkinci gün ise Gaziantep yaşayan ve önceden belirlenmiş sanatçıların projelerini çerçevelendirmek ve geliştirmek üzere davet edilen mentorlar eşliğinde birebir kapalı grup çalışmalar gerçekleşti.

Mentörler: Burcu Yılmaz, Claire Zerhouni ( A Corner in the World) , Ayşıl Gül Tokcan (SEIBA Hİkaye Anlatıcılığı Merkezi), Özcan Yurdalan (Nar Photos), Eda Yiğit ( Karşı Sanat Çalışmaları), Burcu Yıldız

Sanatçılar: Kamal Oghly, Khawla M. Dunia, Kamal Oghly, Mustafa Çirkin, İbrahim Yılmaz